review Vurun Kahpeye Ð eBook or Kindle ePUB10 thoughts on “Vurun Kahpeye

 1. says:

  Ülkede Hacı Fettah Efendiler Kantarcıların Uzun Hüseyinler var olmaya devam ettikçe; Aliyeler Ömer Efendiler Tosun Beyler de var olmaya devam edecektir Bu yüzdendir ki ülkemizdeki din tüccarlığı sona etmedikçe karşıt taraflar birbirini var etmeye devam edecek ve Vurun Kahpeye asla güncelliğini kaybetmeyecektirEser son dön

 2. says:

  Kimse kusura bakmasın ama köy halkı gerizekalı Yani net bişey bu Şeh önce cumhuriyetçileri kötülüyor sonra “ka

 3. says:

  kitabın yer yer didaktikliği beni sıksa da yazıldığı dönemi hesaba katarak puan kırmıyorum anadolu'ya dair gözlemleri oldukça yerin

 4. says:

  Öncelikle bu incelemede okuyacaklarınız Halide Edib'in siyasal yaşamı ile ilgili düşünce içermez diye başlayayım; Vurun K

 5. says:

  Roman Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'nun uzak küçük bir kasabasında yaşanan olayları anlatıyor Romanın kahramanları anne ve babasını kaybetmiş bu nedenle kendini çocukların eğitimine adamış İstanbullu Aliye öğretmen ile çıkarları uğruna geçmişin bağnazlıklarına sıkı sıkıya bağlı bu uğurda dini kendi

 6. says:

  Annesi babası olmayan cesur idealist dikkat çekici güzelliği olan Aliye öğretmen Anadolu’nun bir kasabasına atanıyor Öğrencileri vatanı sevdiği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırBir yanda

 7. says:

  Dönemi dönemin şartlarını incelemek adına güzel bir kitap Vurun Kahpeye Halkı tanımak ve bilinçsiz vatandaşın ne kadar kolay yönlendirilebildiğine dair fikir edinmek için de okunabilir Ayrıca bu kitapta Hacı Fettah Efendi diye

 8. says:

  Din adi altinda giderek birer vatan hainine dönüşen ve bu da yetmeyince can düşmani olan egitimsiz bir avuc köy halkinin zavalli öğretmen Aliye'ye yaşattiklari Yillar önce Kurtuluş Savaşi zamaninda olanlari anlatan bu kit

 9. says:

  Cumhuriyet sonrası dönemde cumhuriyet düşmanlığı taşıyan köylülerin cumhuriyetçi halka çatışmasını anlatan aramızda hala sayıları gittikçe artan Hacı Fettah ve Uzun Hüseyin Efendi’lerin olduğunu y

 10. says:

  Bu kitapta işlenen sorun anlatılan gerçek ise hala mevcudiyetini korumakta Hala aramızda Fettah Efendi gibi insanlar var ne yazık ki Küçücük çocukların evlendirilmesini mübah gören sırf saçları açık diye kadınlara kötü yakıştırmalar yapan Üzücü olansa bu insanlara inanan azımsanmayacak bir kitle olmas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

characters ó eBook or Kindle ePUB ☆ Halide Edib Adıvar

Vurun Kahpeye ilk olarak yılında Akşam gazetesinde tefrika edilmiş kitap halinde ise 'da eski harflerle basılmıştır Günümüzün harfleriyle ilk baskısı yılında yapılmıştır Halide Edib'in günümüze dek üç kez filme çekilen ve defalarca sadeleştirilerek basılan bu romanının konusu Ulusal Kurtuluş Savaşı günlerinde Anadolu'daki bir kasabada geçmektedirEser o günlerin atmosferini değişik bir cepheden yansıtmaktadır Düşman işgalini kitab n yer yer didaktikli i beni s ksa da yaz ld d nemi hesaba katarak puan k rm yorum anadolu ya dair g zlemleri olduk a yerinde ve maalesef hala g ncelli ini koruyor k r lgan olmak i in t m artlar haiz bir kad n karakterin romandaki nice kudretli erkek karakterden iyisinden k t s ne daha g l daha tutarl olmas bile benim bu roman sevmem i in yeter sebep hele ki 1920 lerde yaz ld d n l rse yine de daha gen ken okusayd m diye z ld m romanlardan biri oldu unu da eklemeden edemeyece im

free read Vurun Kahpeye

Vurun Kahpeye

Yaşayan Anadolu halkının Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı algılayışı hikâye edilir bir yanda ulusal direnişin simgesi Kuvayı Milliye güçleri diğer yanda geçmişin dini taassubunu devam ettiren bir sözde din adamı ve onun yandaşları Romanın asli kişisi Aliye İstanbul'dan taşraya gelmiş idealist bir öğretmendir Olay Aliye'nin kasabaya gelişinden itibaren onun etrafında örgülenir Yazar kendi görüşlerini Aliye'nin dilinden söylerHalide Edi Roman Kurtulu Sava s ras nda Anadolu nun uzak k k bir kasabas nda ya anan olaylar anlat yor Roman n kahramanlar anne ve babas n kaybetmi bu nedenle kendini ocuklar n e itimine adam stanbullu Aliye retmen ile karlar u runa ge mi in ba nazl klar na s k s k ya ba l bu u urda dini kendi ama lar na alet etmekten ekinmeyen H seyin ve Hoca Fettah Efendi Kitapta anlat lan sava Kurtulu Sava de il asl nda Romanda olan sava imdiki zamanlarda da s k a bu co rafyada g rd m z gerici ba naz d nce ile ayd n d nce aras nda ge iyor Aliye retmen ayd nl n ve ilericili in taraf iken Hoca Fettah ve H seyin Efendi ise tam tersi d ncenin ba nazl n ve gericili in taraftarlar olarak kar m za k yor Neredeyse bir y zy l ge mi fakat g r nen o ki bu sava hala devam ediyor ne kazanan var ne de kaybedeni

characters ó eBook or Kindle ePUB ☆ Halide Edib Adıvar

B bu eserinde Milli Mücadele'den bir sahneyi yansıtmakla birlikte asıl din karşısındaki tavrını ortaya koymaya çalışır O İslam dinine hümanist yanından yaklaşır Din insanların korktuğu bu sebeple ikiyüzlülükle de olsa yücelttiği bir şey değildir Halide Edib'in bu eseri hakkında yazarı İslam aleyhtarı olarak gösteren birkaç yazı yayımlanmıştır Oysa Halide Edib dine değil dinin taassubuna karanlık ve korkutucu yüzüne karşıdı D nemi d nemin artlar n incelemek ad na g zel bir kitap Vurun Kahpeye Halk tan mak ve bilin siz vatanda n ne kadar kolay y nlendirilebildi ine dair fikir edinmek i in de okunabilir Ayr ca bu kitapta Hac Fettah Efendi diye biri var adam adeta bug n n zeti En son Stepan ikovo K y ndeki Foma Fomi e b yle deli olmu tum Mendebur heriflerKitap okurken celalleniyorum daha sakin olmal y m