காவல் கோட்டம் Download ✓ 6

Su. Venkatesan è 6 Read

கே மதுரை நகரின் வரலாற்றை கூறவது போலவும் உள்ளதுEnglish DescriptionThe novel begins with Malik Kafur’s southern campaign the subseuent take over of the city by Vijayanagar kings and finally the BritishThe novel deals with the uniue security system prevailed in Madurai Fort before it was demolished by the British for the purpose of expanding the cityThe British defeated the security guards and lodged them in a camp in Gudalur Cumbum Valley after declaring them as Notified Community After independence they were denotified The novel is also known for its strong women characters Madurai 600 years history

Review காவல் கோட்டம்

காவல் கோட்டம்

கையும் ஆயுதபலமும் கொண்ட மேய்ச்சல் நில மக்களான தெலுங்கு நாயக்கர்களும் சிறிய எண்ணிக்கையில் திருட்டை தொழிலாகக் கொண்ட கள்ளர்களும் எப்படி ஒருவருடன் ஒருவர் மோதி சமரசம் செய்து கொள்கிறார்கள் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்த நாவல் இது தவிர ஆங்காங It is wonderful historic novel about Madurai region of Tamilnadu The Novel simply narrating life of the Kallar community and other people around Madurai district While reading this novel I some time felt reading a History text book but that was not a negative aspect about the novel in fact it was very interesting Great Salute to Su Venkatesan for his wonderful novel for bringing last 400 years in front of our eyes I could also understand the magnitude of work put by Su Venkatesan to write this wonderful novel and this work is like building a temple by a single man and Su Venkatesan has succeeded it

Free download ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB è Su. Venkatesan

ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்திய அகாதமி விருது வழங்கப்பட்ட இவரது காவல் கோட்டம் நூல் நாயக்கர் ஆட்சி களத்தில் தொடங்கி ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி வரை நீள்கிறது இந்த புதினம் மதுரை அருகே தாதனூர் எனும் கிராமத்தில் நடைபெறுவதாக அமைகிறது பெருந்திரளான எண்ணிக Kaaval Kottam Why it deserves the likes of a Man BookerA must read book for anyone interested in knowing the rich history of beautiful Madurai and the past of caste system in Tamil NaduThis novel runs through the period starting from the Nayakar occupation of Madurai till it falls in to the hands of British and in to the 1930 s It has a shocking narrative of the oppression of a particular community in TN and also clearly depicts the social standing of every other community occupying today s TNThis novel particularly shook me and changed the way i look at Madurai forever Its particularly appealing when someone from Madurai reads it Imagine how it is when the origin of the place where you reside or work or the little restaurant you usually eat is accurately detailed to end in a book like this I found most places mentioned in the book which are now tucked away in nooks and corners in the old city found the factual place of the old fort walls the ramayanam chavadi and much planning an expedition along the madakulam kanmai soonHow far someone from elsewhere could understand the places and other historical people mentioned in the book is up to the person themselvesThe book has become kind of a comforter to mei read a few random pages when i feel bad or happy or whenever i feel like reading itThank you Venkatesan for writing such a wonderful novel and for shedding so much light and life in to the history of Madurai which i love so much How far people have gone to underestimate and under depict and treat certain communities shows the crookedness of human minds through the centuries This could certainly be understood in this bookI will say that this book surely deserves even a Man Booker if it had been in English I ll say this because I ve been reading all the Booker winners every year Anyone who have read this will acknowledge this fact


10 thoughts on “காவல் கோட்டம்

 1. says:

  This book is a roller coaster of sorts There are chapters which I felt like I want to be just done with it and there are chapters which gave me goosebumps Probably making the book a few chapters less would have made the book even better That being said the book is still a masterpieceThis is not the first history book I am

 2. says:

  Kaaval Kottam Why it deserves the likes of a Man BookerA must read book for anyone interested in knowing the rich history of beautiful Madurai and the past of caste system in Tamil NaduThis novel runs through th

 3. says:

  It is hard to write about a book of 1000 pages It is also a sin not to write about a book with such history and vast array o

 4. says:

  Before starting to read this book I had an idea about this book that it is a novel by SVenkatesan that has been awarded the Sahitya Academy Award and that it describes the history of Piramalai Kallars a warrior tribe based in Southern districts of Tamilnadu especially around Madurai But on reading the book I lost myself

 5. says:

  I picked this book after reading the authors recent work Vel Paari Being mesmerized with his writing I wanted to take this as my next read since it has acuired the Sahithya Academy Award 2011Here are my views on Kaaval KottamTheft and watch are the two eyes for the people of Thathanur imaginary village They have acuired the honour of night watch in the historical city of Madurai Tamilnadu India during the reign of Nayaks in 17th century

 6. says:

  It is wonderful historic novel about Madurai region of Tamilnadu The Novel simply narrating life of the Kallar community and other people around Madurai district While reading this novel I some time felt reading a History text book but that was not a negative aspect about the novel in fact it was very interesting

 7. says:

  What can I say about this book Surely one of the best ever Tamil books Story of Madurai told with respect to the security system of the city Simply the best I rate this book below only to the legendary Ponniyin Selvan

 8. says:

  this book tells about the madurai peoples culture at the year of 1310 1910 600 years old amazing

 9. says:

  Madurai 600 years history

 10. says:

  Can't split which is fiction from the narrationso closely woven the story to reality and very elegantly told the story even though there is no protogantist and antogantist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *