Read & Download Yeşil Gece 10410 thoughts on “Yeşil Gece

 1. says:

  Tam anlamıyla fecaat yarım yamalak din bilgisi ve pozitivist akımın etkisiyle yazar hiçbir saklama kaygısı gütmeden doğrudan dine saldırıyor Bağnazların eleştirilmesi güzel hatta faydalı ama bunu kullanarak tüme varmak affınıza sığınıyorum ahmaklık İlk okuduğumda lise çağlarımda olduğum ve kitap hakkın

 2. says:

  lisede okutulan korkunç romanlardan biri içimi afakanlar basarak yarısına kadar okuyabilmiştim salt iyiler v

 3. says:

  gerçekten başarılı romanları olan Reşat Nuri'nin Yeşil Gece adlı berbat romanı

 4. says:

  Kitapta bahsedilen yeşil gece olayı bana pek çarpıcı gelmemişti Fakat en son “Çok doğru söylemişler inkilap denilen şey bir günde olmuyor” cümlesi hala da geçerli ve kitabın özeti niyetinde Malesef insanların düşüncesini değiştirmek hiç kolay değil İnsanlar sisteme göre kendilerini uyarlıyorlar sözde düşüncelerle

 5. says:

  Okul nedeniyle okumam gereken kitaplardandı Yanılmamışım Günlüğümü karıştırdığımda ortaokulda okutulduğunu gördüm Gariptir o zamandan aklımda hiçbir şey kalmamış Oysa okuduğum en güzel Reşat Nuri kitabıyd

 6. says:

  Yesil Gece kitabina edebi anlamda yani yazinsal ve kurgusal olarak super diyemem ama o tarihe bir ışık tutması ve düşünerek s

 7. says:

  Düzen değişse de bazı bukalemun misali deri değiştirip her devrin adamı olanları gözler önüne seren güzel kitap Şahin Hocanın nikb

 8. says:

  Dil ve kurgu açısından güzel fakat kanon edebiyatı ürünü olması hasebiyle bir noktaya kadar edebi değer taşıyan bir eser olmuş

 9. says:

  Güzel

 10. says:

  Her Türk gencinin her cumhuriyet evladının okuması gereken bir kitap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook ß Reşat Nuri Güntekin

T bir gencin serüveni ele alınıyor Atatürk Devrimi'nin o coşkulu havası içinde çok güçlü sezgi ve gözlemlerle kaleme alınmış bu kitapta toplumumuzun o günkü bütün büyük s Kitapta bahsedilen ye il gece olay bana pek arp c gelmemi ti Fakat en son ok do ru s ylemi ler inkilap denilen ey bir g nde olmuyor c mlesi hala da ge erli ve kitab n zeti niyetinde Malesef insanlar n d ncesini de i tirmek hi kolay de il nsanlar sisteme g re kendilerini uyarl yorlar s zde d ncelerle More Where The Ghosts Are ti Fakat en son ok do ru s ylemi ler inkilap denilen ey bir g nde olmuyor c mlesi hala da ge erli ve kitab n zeti niyetinde Malesef insanlar n d ncesini de i That Darkness (Gardiner and Renner, tirmek hi kolay de il nsanlar sisteme g re kendilerini uyarl yorlar s zde d ncelerle

characters Yeşil Gece

Yeşil Gece

Toplumsal yönü ağır basan bu romanda medresede yetişen ancak sonra öğretmen okulunu bitirerek Ege Bölgesi'ndeki bir kasabada gerici ve çıkarcı birtakım güçlerle savaşan idealis ger ekten ba ar l romanlar olan Re at Nuri nin Ye il Gece adl berbat roman

Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook ß Reşat Nuri Güntekin

Orunları yürekli biçimde tartışılıyor Romanın en önemil kahramanı Şahin Hoca'nın kişiliğini oluşturan nitelikler mücadelesi ve uğradığı yenilgilerin öyküsü sayılabilir G zel