Read & download Í La coscienza di Zeno ´ E-book, or Kindle E-pub

Free download La coscienza di Zeno

کتاب، تشکیل شده از خاطرات زنو کاسینی که به اصرار روانپزشکش آن را نوشته و نشان دهنده علاقه نویسنده به تئوری های زیگموند فروید استدر یادداشت مترجم فارسی وجدان زنو آمده است که شوپنهاور معتقد است که اگر به کل هستی بشر بنگریم جز تراژدی چیزی در آن نخواهیم یافت، در حال? La coscienza di Zeno Zeno's Conscience Confessions of Zeno Italo SvevoZeno's Conscience is a novel by Italian writer Italo Svevo The main character is Zeno Cosini and the book is the fictional character's memoirs that he keeps at the insistence of his psychiatrist Throughout the novel we learn about his father his business his wife and his tobacco habit The novel was self published in 1923 The original English translation was published under the title Confessions of Zenoتاریخ نخستین خوانش سال 1986 میلادیعنوان وجدان زنو؛ نویسنده ایتالو اسووو؛ مترجم مرتضی کلانتریان؛ تهران، آگاه، 1363؛ در 466ص؛ چاپ دوم 1383؛ چاپ دیگر تهران انتشارات بان؛ 1397؛ شابک 9786229942604؛ در 531ص؛ موضوع داستانهای نویسندگان ایتالیایی سده 20مخاطرات «زنو کاسینی» ست که به اصرار روانپزشکش آن را نوشته و نشان دهنده علاقه نویسنده به تئوریهای «زیگموند فروید» است رمان شامل شش فصل است «آخرین سیگار»، «مرگ پدر»، «ماجرای ازدواج من»، «همسر و معشوقه»، «داستان یک شرکت تجاری» و «روانکاوی» در یادداشت مترجم فارسی کتاب «وجدان زنو» از سوی جناب «مرتضی کلانتریان» آمده است که «شوپنهاور معتقد است که اگر به کل هستی بشر بنگریم جز تراژدی چیزی در آن نخواهیم یافت، در حالی که اگر به جزئیات آن توجه کنیم، طنز و کمدی را جلوه‌گر می‌یابیم در «وجدان زنو» همین دو جنبه ی زندگی انسان به نحوی استادانه ترسیم شده است وقتی که از ادبیات جدید اروپا صحبت می‌کنیم و بلافاصله به یاد «جیمز جویس»، «پیراندلو»، «کافکا»، «پروست»، «لارنس»، «ژید» و «توماس مان» میافتیم، نباید فراموش کنیم که «ایتالو اسووو چه از جهت اصالت سبک، و چه از جهت غنای ادبی، از زمره ی این پیشگامان ادبیات نوین اروپا هستند و این سخن «آندره تریو» را در باره ی «وجدان زنو» از یاد نبریم «یک شاهکار عظیم و باور نکردنی ، در طول یک سده احتمال دارد تنها پنج یا شش اثر، به این غنا و عظمت خلق شود»؛تاریخ بهنگام رسانی 18031399هجری خورشیدی؛ ا شربیانی Dark Fever psychiatrist Throughout the novel we learn about his father his business his wife and his tobacco habit The novel was self Believing In Faeries published in 1923 The original English translation was Buddho published under the title Confessions of Zenoتاریخ نخستین خوانش سال 1986 میلادیعنوان وجدان زنو؛ نویسنده ایتالو اسووو؛ مترجم مرتضی کلانتریان؛ تهران، آگاه، 1363؛ در 466ص؛ چاپ دوم 1383؛ چاپ دیگر تهران انتشارات بان؛ 1397؛ شابک 9786229942604؛ در 531ص؛ موضوع داستانهای نویسندگان ایتالیایی سده 20مخاطرات «زنو کاسینی» ست که به اصرار روانپزشکش آن را نوشته و نشان دهنده علاقه نویسنده به تئوریهای «زیگموند فروید» است رمان شامل شش فصل است «آخرین سیگار»، «مرگ پدر»، «ماجرای ازدواج من»، «همسر و معشوقه»، «داستان یک شرکت تجاری» و «روانکاوی» در یادداشت مترجم فارسی کتاب «وجدان زنو» از سوی جناب «مرتضی کلانتریان» آمده است که «شوپنهاور معتقد است که اگر به کل هستی بشر بنگریم جز تراژدی چیزی در آن نخواهیم یافت، در حالی که اگر به جزئیات آن توجه کنیم، طنز و کمدی را جلوه‌گر می‌یابیم در «وجدان زنو» همین دو جنبه ی زندگی انسان به نحوی استادانه ترسیم شده است وقتی که از ادبیات جدید اروپا صحبت می‌کنیم و بلافاصله به یاد «جیمز جویس»، «پیراندلو»، «کافکا»، «پروست»، «لارنس»، «ژید» و «توماس مان» میافتیم، نباید فراموش کنیم که «ایتالو اسووو چه از جهت اصالت سبک، و چه از جهت غنای ادبی، از زمره ی این پیشگامان ادبیات نوین اروپا هستند و این سخن «آندره تریو» را در باره ی «وجدان زنو» از یاد نبریم «یک شاهکار عظیم و باور نکردنی ، در طول یک سده احتمال دارد تنها پنج یا شش اثر، به این غنا و عظمت خلق شود»؛تاریخ بهنگام رسانی 18031399هجری خورشیدی؛ ا شربیانی

Read ë E-book, or Kindle E-pub Å Italo Svevo

La coscienza di Zeno

باید فراموش کنیم که ایتالو اسووو چه از جهت اصالت سبک و چه از جهت غنای ادبی از زمره این پیشگامان ادبیات نوین اروپاست و این سخن آندره تریو را در باره جدان زنو از یاد نبریم یک شاهکار عظیم و باور نکردنی در طول یک قرن احتمال دارد فقط پنج یا شش اثر به این غنا و عظمت خلق شو Difficult to assign points to a book which I wanted to throw away most of the time I was reading it and ended up greatly admiring It is the narrative of the life of a man living in Trieste at the end of the 19th century and the tumultuous beginning of the 20th He presents us with all of the details of his foibles bad decisions and excuses for himself We meet his father his wife and her family and his friends and acuaintances Often the story moves slowly as we watch the protagonist agonize over simple decisions and almost inevitably make a hurried rash decision Often these decisions are uickly discarded Other times the action moves on uickly out of the protagonist's control He along with the reader must suffer the conseuences I did not find it easy to read this book Italo Svevo has given us a character in his protagonist Zeno who is often erratic detestable and self centred It would be nice to be able to say that Zeno is despite his faults still loveable I greatly disliked this character His first person narrative was that of a person whom I would not like to know I often put the book aside but I always came back to it Despite all of my frustrations I needed to discover what the outcome of Zeno’s dishonesty muddled thinking self centredness selfishness manipulating rationalizing and irresponsibility would be The ending is at once surprising and consistent with the character Zeno manages to redeem himself I enjoyed the pastiche of psychoanalysis which was extremely popular at the time this book was published in 1923 There is also a great deal of social commentary and a wonderful sense of Trieste before the Great War The writing is wonderful and I am really impressed with the translation The West (3rd Edition) points to a book which I wanted to throw away most of the time I was reading it and ended up greatly admiring It is the narrative of the life of a man living in Trieste at the end of the 19th century and the tumultuous beginning of the 20th He The Maddest Idea (Revolution at Sea presents us with all of the details of his foibles bad decisions and excuses for himself We meet his father his wife and her family and his friends and acuaintances Often the story moves slowly as we watch the The Ultimate Guide to Trail Running protagonist agonize over simple decisions and almost inevitably make a hurried rash decision Often these decisions are uickly discarded Other times the action moves on uickly out of the A Biggles Omnibus protagonist's control He along with the reader must suffer the conseuences I did not find it easy to read this book Italo Svevo has given us a character in his The Power of Soft protagonist Zeno who is often erratic detestable and self centred It would be nice to be able to say that Zeno is despite his faults still loveable I greatly disliked this character His first Moscow, December 25, 1991 person narrative was that of a Planetary Forces, Alchemy and Healing person whom I would not like to know I often The Shepherds Bush Murders put the book aside but I always came back to it Despite all of my frustrations I needed to discover what the outcome of Zeno’s dishonesty muddled thinking self centredness selfishness manipulating rationalizing and irresponsibility would be The ending is at once surprising and consistent with the character Zeno manages to redeem himself I enjoyed the Red Centre (Alpha Force, pastiche of Midnight Storm (The Warriors, psychoanalysis which was extremely Heiresses popular at the time this book was The Major Works published in 1923 There is also a great deal of social commentary and a wonderful sense of Trieste before the Great War The writing is wonderful and I am really impressed with the translation

Italo Svevo Å 9 Read & download

? که اگر به جزئیات آن توجه کنیم طنز و کمدی را جلوه‌گر می‌یابیم در وجدان زنو همین دو جنبهء زندگی انسان به نحوی استادانه ترسیم شده است وقتی که از ادبیات جدید اروپا صحبت می‌کنیم و بلافاصله به یاد جیمز جویس، پیراندلو، کافکا، پروست، لارنس، ژید و توماس مان می افتیم، ن I love this novel so muchThe main character is not particularly likeable and the plot is as dull as a regular neurotic life confession can be so what is there to love really?It is the perfect mix of self delusion and honesty that is the curse of most people who try to think and reflect on their actions and habits only to be tricked by their thoughts and habits over and over again Do we own our thoughts or do they own us? Hard to tell I think and my thoughts immediately pick up on that and spin a threaduitting smoking can be a satisfying task for a lifetime if you realise that smoking the last cigarette is a pleasure you can't resist The Good Neighbour particularly likeable and the Catch Me Before I Fall plot is as dull as a regular neurotic life confession can be so what is there to love really?It is the Biggles Fails to Return perfect mix of self delusion and honesty that is the curse of most African Nights people who try to think and reflect on their actions and habits only to be tricked by their thoughts and habits over and over again Do we own our thoughts or do they own us? Hard to tell I think and my thoughts immediately Kings pick up on that and spin a threaduitting smoking can be a satisfying task for a lifetime if you realise that smoking the last cigarette is a Doctor Who pleasure you can't resist


10 thoughts on “La coscienza di Zeno

 1. says:

  A Dead Honest Liar Now Sunday arrived I who work so little retained always a great respect for the holiday which divides life into brief periods making it tolerable On his psychiatrist’s reuest Zeno Cosini a businessman from Trieste describes six episodes in his life self analysing his actions feelings and motives ostensibly dead honest Zeno is a champion of good intentions and crooked reasoning All his plans fail miserably he doesn’t manage to stop smoking when choosing among four sisters he marries just the one he doesn't want to marry he loses his mistress by complicated lies drives his business partner to despair turns out to follow the wrong funeral procession Zeno is an antihero a schlemiel an eccentric hypochondriac but with his sublime self mockery he condones his mistakes and weaknesses so disarmingly that I caught myself on almost every page on a lenient smile Egon Schiele Harbor of Trieste 1907However it took me some time to attune to the rather slow pace of the novel in the end I came to mostly enjoy Zeno’s tragicomic interior monologue which includes some satirical nods to Freud – and looking back on it I still dream of visiting Trieste sometime Egon Schiele Harbor of Trieste 1908 Ofschoon ik bitter weinig werk heb ik toch altijd een grote eerbied behouden voor de rustdag die het leven in kleine periodes onderverdeelt en het zodoende dragelijker maakt In opdracht van zijn psychiater beschrijft Zeno Cosini zakenman uit Triëst zes episoden uit zijn leven Hij analyseert “goudeerlijk” zijn handelingen gevoelens en motieven Zeno is kampioen in goede voornemens en kromme redeneringen Al zijn plannen mislukken jammerlijk hij slaagt er niet in te stoppen met roken kiest onder vier zussen net diegene tot vrouw die hij niet wil verliest door gecompliceerde leugens zijn minnares drijft zijn zakenpartner tot wanhoop volgt de verkeerde begrafenisstoet Zeno is een antiheld een schlemiel met sublieme zelfspot een excentrieke hypochonder maar hij vergoelijkt zijn fouten en zwakheden zó ontwapenend dat je jezelf bij zowat elke pagina op een toegeeflijke glimlach betrapt Een tragikomische monologue intérieur met een satirische knipoog naar Freud


 2. says:

  La coscienza di Zeno Zeno's Conscience Confessions of Zeno Italo SvevoZeno's Conscience is a novel by Italian writer Italo Svevo The main character is Zeno Cosini and the book is the fictional character's memoirs that he keeps at the insistence of his psychiatrist Throughout the novel we learn about his father his business his wife and his tobacco habit The novel was self published in 1923 The original English translation was published under the title Confessions of Zenoتاریخ نخستین خوانش سال 1986 میلادیعنوان وجدان زنو؛ نویسنده ایتالو اسووو؛ مترجم مرتضی کلانتریان؛ تهران، آگاه، 1363؛ در 466ص؛ چاپ دوم 1383؛ چاپ دیگر تهران انتشارات بان؛ 1397؛ شابک 9786229942604؛ در 531ص؛ موضوع داستانهای نویسندگان ایتالیایی سده 20مخاطرات «زنو کاسینی» ست که به اصرار روانپزشکش آن را نوشته و نشان دهنده علاقه نویسنده به تئوریهای «زیگموند فروید» است رمان شامل شش فصل است «آخرین سیگار»، «مرگ پدر»، «ماجرای ازدواج من»، «همسر و معشوقه»، «داستان یک شرکت تجاری» و «روانکاوی» در یادداشت مترجم فارسی کتاب «وجدان زنو» از سوی جناب «مرتضی کلانتریان» آمده است که «شوپنهاور معتقد است که اگر به کل هستی بشر بنگریم جز تراژدی چیزی در آن نخواهیم یافت، در حالی که اگر به جزئیات آن توجه کنیم، طنز و کمدی را جلوه‌گر می‌یابیم در «وجدان زنو» همین دو جنبه ی زندگی انسان به نحوی استادانه ترسیم شده است وقتی که از ادبیات جدید اروپا صحبت می‌کنیم و بلافاصله به یاد «جیمز جویس»، «پیراندلو»، «کافکا»، «پروست»، «لارنس»، «ژید» و «توماس مان» میافتیم، نباید فراموش کنیم که «ایتالو اسووو چه از جهت اصالت سبک، و چه از جهت غنای ادبی، از زمره ی این پیشگامان ادبیات نوین اروپا هستند و این سخن «آندره تریو» را در باره ی «وجدان زنو» از یاد نبریم «یک شاهکار عظیم و باور نکردنی ، در طول یک سده احتمال دارد تنها پنج یا شش اثر، به این غنا و عظمت خلق شود»؛تاریخ بهنگام رسانی 18031399هجری خورشیدی؛ ا شربیانی


 3. says:

  Some novels are not only uniue but also inimitable and I’m glad to say that Zeno's Conscience belongs to this extraordinary class of books“I felt a shudder run through me at the vision of all that acid but immediately afterwards I had a somewhat happier vision of life I didn’t like lemons but if they were to give me the liberty to do what I should do or wanted to do without suffering harm freeing me from every other restraint I would consume those countless lemons myself Complete freedom consists of being able to do what you like provided you also do something you like less True slavery is being condemned to abstinence Tantalus not Hercules”Zeno is a huge soap bubble blown up with smugness – he has no will and goes where the wind carries him so he just keeps dodging and swerving in order not to burst The outside world is reflected in his consciousness in bright and iridescent colours but this reflection is absolutely distorted“Late one night I had come home and rather than go to bed I had entered my little study and turned on the gas In the light a fly began to torment me I managed to give it a tap—a light one however to avoid soiling my hand I forgot about it but then I saw it in the center of the table as it was coming to It was motionless erect and it seemed taller than before because one of its little legs was paralyzed and couldn’t bend With its two hind legs it assiduously smoothed its wings It tried to move but turned over on its back It righted itself and stubbornly resumed its assiduous task”Zeno is like this fly he is tormented by both reality and imagination He is beaten he is in the blind alley he feels ill he fills moribund he suffers from hypochondria so he decides that he must be healed with psychoanalysis “Natural law does not entitle us to happiness but rather it prescribes wretchedness and sorrow When something edible is left exposed from all directions parasites come running and if there are no parasites they are uickly generated Soon the prey is barely sufficient and immediately afterwards it no longer suffices at all for nature doesn’t do sums she experiments”But he manages to convalesce only when he is forced to face the real life and becomes bold enough to use his willpowerHow often we think that we live but actually we are just being blown by the wind


 4. says:

  Zeno Zeno Zeno where do I begin life in Trieste was not going good was it and you really did have some problems didn't you my dear old fellow not only were attempts to cure your smoking sickness an utter disaster after being introduced to his daughters by Giovanni Malfenti you would end up with both a lovely wife in Augusta but also a desirable mistress in Carla and not have true feelings for either one of them And the reason? you were in love with Augusta's sister Ada but she didn't feel the same way about you and would end up being charmed by Guido while he played the violin and they would go on and tie the knot Another issue was Guido who you secretly despised for winning over Ada would become your business partner where things did not exactly go according to plan after financial difficulties Guido would take drastic measures that would leave you in limbo Your psychoanalyst thinks your memoirs are a good source of therapy and would help with your neuroses what would he know Looking back on the events concerning the death of your father marriage career and the feeble way in which you tried to give up smoking because you just could not resist that so called last cigarette it was a complete joy reading about your history and Italo Svevo has done a wonderful job in telling your tale with exuisite writing and some memorable moments that were most charming and often humorous Ok I have to admit it felt like trying to tame a wild horse at first but with time and patience things were soon pacified and I had a great reading experience Sadly What I had hoped would be an inspiration for me in my own desperate attempts to ditch the coffin nails things could be better but at least having my head buried in the pages of a book is one way to at least cut down Now where did I leave that ashtray?


 5. says:

  Triest in TriesteAn amazing tour de force of sustained irony sending up everything from male feelings of superiority to psychoanalysisIt is I suppose never easy being a successful businessman; or for that matter even an unsuccessful one Dealing with the vagaries of commercial life on top of the usual uanta of personal tensions is bound to produce certain idiosyncrasies and well 'tics' in a person of taste and discernment Just look at Donald TrumpWhat better way to expiate these little personality defects than a sort of literary therapy? Write it all down so it becomes visible conscious and therefore subject to the will Again let Trump be our guideAh if it were only that straightforward One's life is just sointractable implacable One feels like one is in the midst of a or less permanent sigh Without Twitter it was of course infeasible to be fully virile in Trieste of the 1920's And that's not even considering the possibility of man flu


 6. says:

  I love this novel so muchThe main character is not particularly likeable and the plot is as dull as a regular neurotic life confession can be so what is there to love really?It is the perfect mix of self delusion and honesty that is the curse of most people who try to think and reflect on their actions and habits only to be tricked by their thoughts and habits over and over again Do we own our thoughts or do they own us? Hard to tell I think and my thoughts immediately pick up on that and spin a threaduitting smoking can be a satisfying task for a lifetime if you realise that smoking the last cigarette is a pleasure you can't resist


 7. says:

  Best book ever about uitting smoking Absolutely brilliant prose and excellent characters


 8. says:

  i never read something boring like this before doesn't have any subject or story on it just wasting your time


 9. says:

  Difficult to assign points to a book which I wanted to throw away most of the time I was reading it and ended up greatly admiring It is the narrative of the life of a man living in Trieste at the end of the 19th century and the tumultuous beginning of the 20th He presents us with all of the details of his foibles bad decisions and excuses for himself We meet his father his wife and her family and his friends and acuaintances Often the story moves slowly as we watch the protagonist agonize over simple decisions and almost inevitably make a hurried rash decision Often these decisions are uickly discarded Other times the action moves on uickly out of the protagonist's control He along with the reader must suffer the conseuences I did not find it easy to read this book Italo Svevo has given us a character in his protagonist Zeno who is often erratic detestable and self centred It would be nice to be able to say that Zeno is despite his faults still loveable I greatly disliked this character His first person narrative was that of a person whom I would not like to know I often put the book aside but I always came back to it Despite all of my frustrations I needed to discover what the outcome of Zeno’s dishonesty muddled thinking self centredness selfishness manipulating rationalizing and irresponsibility would be The ending is at once surprising and consistent with the character Zeno manages to redeem himself I enjoyed the pastiche of psychoanalysis which was extremely popular at the time this book was published in 1923 There is also a great deal of social commentary and a wonderful sense of Trieste before the Great War The writing is wonderful and I am really impressed with the translation


 10. says:

  Zeno’s Conscience is fantastic It’s also very strange The first and third chapters are ferociously funny some of the funniest prose I’ve ever read—if nothing else the casual reader could fly through the first chapter which hilariously dissects the protagonists addiction to cigarettes and his countless attempts to uit Yet there’s an intense sadness and despair in other places It’s been said that Zeno is almost a prototype for Woody Allen’s cinematic schlemiel persona I would add that there’s a healthy dose of “Interiors” amongst the “Sleeper” slapstick and “Manhattan” angst The pacing is also uneven There is no plot to speak of and therefore no thrust—after the first three chapters the book seems to slow down almost to a crawl However what keeps you going in spite of this aimlessness is both the humor and the psychological insight into the charactersWhat makes this book so psychologically profound is that rather than just revealing the minutiae of how we behave with precision that reminds one of the accomplishments of authors like Tolstoy or Chekhov Svevo goes further and shows how these behaviors are concealed and interpreted by people The book is told in first person narration but by taking the form of confessions to a psycho analyst the accuracy of the biography falters and the text becomes riddled with liesThese aren’t just your ordinary bold faced lies These are the subtle familiar lies the lies we tell ourselves to feel better about who we are to justify our actions to give us the confidence to go through things for which we wouldn’t ordinarily have the strength to convince ourselves we feel the opposite of how we really feel And while Zeno admits to lying uite often he also does not realize that he’s lying than he thinks he is He can’t help it He is a weak weak character constantly thwarted by his lack of will and curious inclination to self sabotage—in everything he attempts to do he almost always achieves the opposite result not because of outside influences but because of his very own actions Yet despite Zeno’s farcical extremes he appears simultaneously as a very real person Who hasn’t visualized goals to the point where they seem somehow already accomplished yet fails miserably to achieve them in the face of reality? And who wouldn’t try to protect his ego from a constant assault of failures and unreuited desires by fudging the truth slightly? Zeno is a petty neurotic bourgeois idiot but his foibles are familiar I would say that this book should be popular—but actually it is In Italy this book is reuired reading in some schools Yet the unorthodox genre lack of plot and length are legitimate obstacles to a widespread audience If Svevo had trimmed about a hundred pages from the latter half of the book his masterpiece now might be as popular and well known in America as Ulysses whose main character Leopold Bloom was perhaps inspired by a certain Italian Jew whom Joyce tutored while visiting the Austrian town of Trieste Those last two conjectures can be left to the Svevo scholars For the readers there are the comic pleasures and unsettling truths of Zeno’s Conscience